home moto Auta dla firm: Toyota leasing Smartplan

Auta dla firm: Toyota leasing Smartplan

Leasing pojazdów w wielu firmach pozwala na obniżkę kosztów prowadzonej działalności, ale również doskonały sposób na zapewnienie środków transportu, z jakich może korzystać firma. Jedno z ciekawszych rozwiązań w tym zakresie proponuje Toyota Leasing Smartplanhttp://auta-firmowe.pl/leasing-smartplan/ – bo tak się nazywa jej program leasingowy, skierowany jest mniejszych firm, których właściciele po okresie leasingowania pojazdu nie zawsze chcą stać się jego właścicielem.

Do kogo skierowany jest Toyota leasing Smartplan

Leasingowanie pojazdów to doskonały pomysł na uzupełnienie floty samochodowej po niewysokich stawkach. Firmy, które leasingują samochody, mogą dokonywać odpisów podatkowych, pomniejszając w ten sposób uzyskiwane dochody. Możliwość korzystania z samochodu za ustaloną z góry stawkę, z gwarancją odkupienia samochodu przez dilera na koniec trwania umowy leasingu, to duży atut rozwiązania, oferowanego przez dilerów marki Toyota. Sam program leasingu skierowany jest głównie do mniejszych firm, które nie zawsze mogą korzystać z innych leasingów ze względu na dochody czy inne warunki, jakie muszą spełnić. W przypadku dilerów marki Toyota leasing jest skierowany do firm mikro oraz należących do segmentu MSP. Miesięczna rata, jaką spłaca firma, obejmuje wszelkie koszty, wynikające z konieczności ubezpieczenia leasingowanego pojazdu czy koszty jego naprawy.

Jak to działa?

Wszelkie formalności, związane z podpisaniem umowy leasingu, przedstawiciel firmy podpisuje u dilera marki. Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się jednak, czy kredytowanie zakupu samochodu nie jest lepszym rozwiązaniem. W tym przypadku samochód od razu staje się własnością firmy i zalicza się do jej majątku trwałego. W przypadku leasingu firma korzysta z pojazdu, jednak nie musi pamiętać o ubezpieczeniu, nie ponosi także kosztów, wynikających z konieczności dokonywania drobnych napraw pojazdu, bowiem ta część odpowiedzialności za pojazd leży w gestii dilera marki.

Dodatkowo leasing samochodu nie wymaga, aby była zbadana zdolność kredytowa firmy, co w przypadku firm o krótkim stażu może być problematyczne do zbadania ze względu na niskie obroty czy krótką historię prowadzonej działalności. Firma jedynie podpisuje dokumenty, w których ma zapisany czas trwania leasingu i wysokość miesięcznej raty do zapłacenia. Po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca, a więc firma, może zadecydować, czy chce leasingowany pojazd kupić, czy też powinien on być wykupiony przez dilera. Wykup samochodu na koniec umowy leasingu nie jest koniecznością. Natomiast jeśli firma się zdecyduje na takie rozwiązanie, wówczas samochód będzie wyceniony według stawek rynkowych.

Korzyści dla leasingobiorców

Korzystanie z Toyota leasing Smartplan ma dla firm wiele korzyści. Przede wszystkim wysokość raty miesięcznej firma może doliczyć do kosztów uzyskania przychodu, ma również możliwość odliczania od rat podatku VAT. Miesięczna rata to koszt, jaki wiąże się z kosztami eksploatacji samochodu, oczywiście, bez kosztów paliwa. Wszelkie koszty remontów i drobnych napraw serwisowych, ale także samo ubezpieczenie pojazdu, są ponoszone przez leasingodawcę. Z tego powodu leasing pozwala na precyzyjne określenie kosztów związanych z posiadaniem samochodu.

Sam leasingobiorca może jednak podjąć decyzję co do ubezpieczenia. Toyota oferuje swoim leasingobiorcom możliwość ubezpieczenia samochodu na rok lub na wiele lat, jednak leasingobiorca nie może samodzielnie podpisywać umowy ubezpieczenia pojazdu z dowolnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Wielu leasingobiorców podkreśla, że rata leasingu jest równa rzeczywistej utracie wartości użytkowanego pojazdu. W przypadku leasingu Smartplan dochodzi jeszcze jeden aspekt: niezawodność marki Toyota. Oznacza to, że po zakończeniu umowy leasingu samochód może być wart dużo więcej niż samochody innych marek tej samej klasy. Dzięki temu firmy mogą korzystać z niezawodnych samochodów, które jeśli nawet ulegną awarii, będą naprawione na koszt leasingodawcy na terenie Polski. Możliwość dokonywania napraw w rozbudowanej sieci autoryzowanych serwisów to również duży atut tego rozwiązania.